White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
22310
SIZE
122 x 78; 3cm