White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
31900
SIZE
123 x 64; 3cm