White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
121766
SIZE
102 x 61; 3cm