White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
11602
SIZE
112 x 71; 3cm