White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
121767
SIZE
117 x 60; 3cm