White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
111539
SIZE
106 x 69; 3cm