White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
121532
SIZE
115 x 77; 3cm