White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
81649
SIZE
124 x 78; 3cm