White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
32011
SIZE
120 x 64; 3cm