White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
102200
SIZE
117 x 68; 3cm