White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
12000
SIZE
115 x 76; 3cm