White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
12002
SIZE
110 x 77; 3cm