White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
101935
SIZE
126 x 60; 3cm