White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
101933
SIZE
115 x 64; 3cm