White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
122033
SIZE
128 x 78; 3cm