White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
101931
SIZE
116 x 77; 3cm