White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
101930
SIZE
116 x 63; 3cm