White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
101932
SIZE
118 x 67; 3cm