White Carrara

TYPE
Marble
BLOCK #
22312
SIZE
119 x 75; 3cm