Giallo Napoli

TYPE
Granite
BLOCK #
112217
SIZE
130 x 76; 3cm